P. Moral

Gambar  : Sila amalkan kebersihan diri


Video :  Amalan mencuci tangan


Aktiviti  : Sila amalkan mencuci tangan.


 Aktiviti 4 : Sila bercerita berpandukan gambar.