Awal Matematik

Aktiviti : Membuat Perbandingan dan Bercerita         Berdasarkan Gambar.

Gambar 1 :Gambar 2 :


Gambar 3 :